» Carta de presentació » Forma de pagament » Normativa i informació tècnica » Fotografies » Sol·licitud en línia Firestany

 

 

» Carta de presentació » Normativa » Sol·licitud en línia Firestoc

Normativa de contractació d'espais i informació tècnica

 

Situació

 

Pavelló del Parc de la Draga, Banyoles, segons situació en el plànol adjunt.

 

Calendari i horari

 1. Dins de la Fira de Sant Martirià, es troba inclosa la fira multisectorial Firestany, que té lloc els dies 17 i 18 de novembre de 2018.
 2. L’horari d’obertura al públic de la fira és:
  • Dissabte   17, de 10.00 a 20.30 hores.
  • Diumenge 18, de 10.00 a 20.30 hores.

Tarifes

 

El preu públic, segons les ordenances fiscals de 2018, per participar a la fira és de:

 1. Estands de 12 m2  durant els tres dies: 610,56 €
 2. 1/2 estand de 12 m2  durant els tres dies: 305,30 €
 3. Estands de 9 m2, durant els tres dies: 458,90 €
 4. 1/2 estand de 9 m2, durant els tres dies: 229,40 €
 5. Vitrina gran, durant els tres dies: 194,00 €
 6. Terrenys exteriors, per cada m2 durant els tres dies: 5,63 €

La contractació d’aquest espais es realitzarà sempre per mitjà del comercial que ha contractat l’Ajuntament de Banyoles, Pep Boix. En cas de voler-se posar en contacte amb ell, telefonin, de dilluns a divendres de 9’00 hores a 14’00 hores i de 16’00 a 20’00 hores al 669 018 405.

 

Normes bàsiques de contractació

 1. La contractació es realitzarà mitjançant l’imprès / full de comanda de l’agent comercial.
 2. El termini de contractació finalitzarà el dia 27 d’octubre.
 3. Es considerarà formalitzada la inscripció una vegada l’Ajuntament rebi el justificant de pagament posterior a la reserva d’espai/s.
 4. L’expositor que una vegada hagi satisfet l’import de l’espai contractat, renunciï a participar a Firestany, ha de comunicar-ho per escrit a l’Ajuntament de Banyoles, com a mínim 10 dies abans de la seva inauguració, tenint així dret a la devolució del pagament.
 5. L’expositor que signi el full de comanda amb el comercial i que efectuï el pagament de l’espai contractat, es compromet a exposar tots els dies de la fira en l’horari mencionat.
 6. L’exposició es limita a l’interior dels estands o espais contractats. Queda prohibida la deambulació de reclams publicitaris pel recinte firal.
 7. Resta prohibit clavar claus, pintar i qualsevol manipulació que pugui alterar l’estat original en què van ser lliurats els estands.
 8. Es prohibeix expressament l’exposició de productes o materials que molestin a d’altres expositors o al públic en general, així com elements perillosos, insalubres o que puguin fer malbé les instal·lacions.
 9. Es prohibeix la cessió o els sots-arrendament d’espais o d’estands.

Informació tècnica

 1. Només és permesa la venta en cas de que no impliqui retirada de mercaderies del recinte firal.
 2. La fira disposa de servei de vigilància durant tot el dia i tota la nit.
 3. L’assegurança de responsabilitat civil és a càrrec de la fira.
 4. La fira disposa de servei de neteja del recinte.
 5. Els expositors disposen d’un espai d’aparcament reservat proper a la fira. L’organització proporcionarà les targetes d’aparcament que s’hauran de posar en el vehicle en una zona visible.
 6. Característiques dels estands:

Muntatge i desmuntatge

 

Els expositors podran realitzar el muntatge el dia:


Divendres 16 de novembre de 2018,

 1. De 8’00 a 14’00 hores, accedint al pavelló pels accessos A i B (veure plànol adjunt).
 2. De 14’00 a 19’00 hores, accedint al pavelló per l’accés B. L’accés A estarà reservat pel muntatge del Saló del Cotxe.

Els expositors podran realitzar el desmuntatge el dia:


Diumenge 18 de novembre de 2018,

 1. de 20’30 a 00’00 hores, accedint al pavelló per l’accés B.

Dilluns 19 de novembre de 2018,

 1. de 8’00 a 11’00 hores, accedint al pavelló pels accessos A i B.

Es prega als expositors que respectin els horaris de muntatge i desmuntatge.

 

L’Ajuntament es reserva el dret de modificar aquestes normes o dictar-ne d’altres si ho creu necessari, així com el dret d’acceptar les sol·licituds presentades.

 

El Parc de la Draga, parc on se celebra la fira de Sant Martirià, és un espai inclòs dins el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), pel que agrairem tinguin cura de l’entorn, no circulin vehicles fora de la zona habilitada, respectin els elements naturals, no encenguin foc i facin ús de les papereres. Moltes gràcies.

 

 

 

© 2019, FiresdeBanyoles.com - disseny web  Interactiu Girona